• Plumbing Supplies- CPVC fittings
  • Plumbing Supplies- CPVC fittings
  • Plumbing Supplies- CPVC fittings

Plumbing Supplies- CPVC fittings

Model : CPVC fittings (S.S.)

Plumbing Supplies- CPVC fittings

stainless steel CPVC fittings

size: 1/2" ~ 2" (male x CPVC / female x CPVC)

         1/2" ( drop ear elbow x CPVC)